Služby

Celodenná starostlivosť a asistencia

Pravidelné lekárske kontroly a zdravotná starostlivosť


Individuálny plán starostlivosti a rehabilitácie


Stravovanie zabezpečené vlastnou kuchyňou


Práčovňa a žehliareň


Denné aktivity a spoločenské podujatia


24-hodinová dostupnosť personálu


Vlastná záhrada


Možnosť návštev


Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov je sociálna služba určená pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma sociálnej služby: pobytová služba

Rozsah sociálnej služby: celoročná služba s nepretržitou prevádzkou

Miesto poskytovania sociálnej služby: Prešovská 285/20, 053 04 Spišské Podhradie