Kontaktné údaje


Názov zariadenia: Domov seniorov VIVA, Spišské Podhradie

zariadenie pre seniorov

celoročná pobytová forma

Adresa: Prešovská 285/20, 053 04 Spišské Podhradie

Zriaďovateľ: VIVA, n.o. Prešovská 285/20, 053 04 Spišské Podhradie

Číslo účtu: Tatra banka - SK28 1100 0000 0029 4405 1947

Kontakt: e-mail: dsspviva@gmail.com

Riaditeľka DS: Mgr.Mária Pitoráková +421 911 590 440

Sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Slebodníková, 0911 590 770